Att jobba som politiker

 

För att kunna jobba som politiker måste du vara beredd att leva under vissa bestämda omständigheter. Exakt vilka dessa omständigheter är, och vad du har för möjlighet att påverka eller justera dem efter dina egna behov, varierar givetvis. Dels varierar de beroende på om du är politiker på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, och dels varierar det förstås med vilken befattning och vilket ansvar du har inom just den här nivån. I regel måste du som politiker dock alltid vara beredd att göra avkall på vissa delar av ditt privatliv, då du till stor del kommer att anses som en publik person. Detta innebär bland annat att allmänheten har rätt att begära ut all mailkorrespondens från din jobbmail, alla SMS från din jobbmobil samt uppgifter om alla utgifter du haft inom ramarna för din tjänst – även sådana du lagt ut för privat.

Att arbeta som politiker kan vara mycket välbetalt, men kom ihåg att du alltid betalar ett annat pris för det.

leto