Demokratiska skyldigheter – finns de?

Demokrati är ett ganska nytt påfund. Det härstammar från Antikens Grekland och närmare bestämt Athen, där man samlades på torget i staden och diskuterade och röstade i olika frågor. En väsentlig skillnad från nu var att det var långt ifrån alla vuxna som fick rösta. I själva verket var det snarare en elit som bestämde hur samhället skulle skötas. För inte så längesedan fick till exempel kvinnor inte rösta. I exempelvis Schweiz var det inte förrän februari 1971 som kvinnor fick rösträtt. Här är en spännande text om Sveriges riksdags

historia som jag starkt kan rekommendera.

I västvärlden har vi idag utvecklat statsskick som är väsentligt mer rättvist. Med ordet rättvisa i detta fall avses alltså delaktighet för så många som möjligt. Det har varit en lång process och man har fått gå igenom många problem på vägen för att optimera systemet. Det är många faktorer som spelar in, inte minst korruption och misstro från folkets sida gentemot sina folkvalda. I Sverige har man väldigt god tilltro till sina politiker vilket är något som vi kan vara både glada och stolta över. Man har länge arbetat för att förstärka relationen mellan makthavare och befolkningen, både inom politiken och näringslivet. Ett verktyg för att göra det är internet och ett annat är förstås TV. Skräddarsydda dokumentärer och företagsfilm kan vara goda verktyg.

Men låt oss återgå till rubriken. Kan man alltså kräva av en medborgare att hen ska rösta, förutsatt att denne har rösträtt? Eller kan man resonera så att det ingår i den demokratiska principen att inte rösta? Kanske tycker man att det snarare borde vara moraliskt obligatoriskt att åtminstone rösta blankt. Sverige har förhållandevis högt valdeltagande men det är ändå långt ifrån alla som tar sig till vallokalerna eller förtidsröster vid varje val. Insatser pågår kontinuerligt för att få fler att vara delaktiga men problemet kvarstår.

Man kan undra vad det är som får människor att inte rösta. Kanske är det för att uttrycka ett stort missnöje med det demokratiska systemet eller för att de helt enkelt inte bryr sig. Kanske råkar de bara glömma, även fast det känns osannolikt om man inte bor helt isolerad från omvärlden. En viss andel kommer antagligen alltid att formellt ha rösträtt men av olika anledningar inte ha möjlighet att uttnyttja den. Ett extremt exempel vore någon som ligger i koma eller någon som drabbats av kraftig alzheimers. Dessa är dock förstås undantag.

Frågan är om vi som faktiskt röstar har rättigheten att döma de som inte gör det. Kanske är det i själva verket ett odemokratiskt sätt att tänka. Det är svårt att tydligt bestämma en position i den här frågan eftersom demokrati just bygger på fri vilja och frivillig delaktighet. Om man börjar kräva saker av medborgarna kan statsskicket snabbt börja halka in i något som kan likna en diktatur. Något som få idag vill ha, kan man ändå hävda med säkerhet.

leto