Handelspolitik som hjälper och ibland stjälper

Ett lands handelspolitik syftar mycket till att skydda den egna marknaden från olika hot eller påtryckningar utifrån. Hur denna del av politiken i praktiken styrs är med andra ord upp till varje land, men genom olika avtal regleras handeln mellan länder. Detta gäller för länder inom EU, länder från olika kontinenter och så vidare.

Handelsverktyg

Det brukar talas om så kallade verktyg för att reglera handeln mellan länder och dessa kan ställas som motpol till frihandel. Handelsmässiga verktyg inom politiken syftar till att skapa trygg handel och på rätt villkor, men de skulle också kunna ses som en typ av hinder eftersom handeln de facto begränsas.

Hur påverkas vi “vanliga människor” av handelspolitiken?

Hur handelspolitiken bedrivs har stor påverkan på den vanliga medborgaren. Det är vi som är slutkonsumenter som i vardagen påverkas av olika avtal, regler samt förhandlingar. Företag påverkas självklart också av de handelspolitiska riktlinjerna i ett land, se bara på export- och importverksamheter där handelsavtalen avgör till vilka länder företaget kan exportera. Gäller din verksamhet jordbrukssektorn behövs dessutom handelslicenser utfärdade av svensk myndighet för att exportera och importera olika varor.

Handelspolitiken påverkar den svenska ekonomin på flera plan; från det faktum att det är den som styr och ger oss varornas slutliga pris till hur vår relation till andra länder och territorium utvecklas. Som EU-medlem har vi inte bara vår nationella handelspolitik att anpassa oss till utan även handelsriktlinjer från EU-parlamentet. Driver du företag eller kanske jobbar som frilans med flera länder som marknad, gäller det med andra ord att ha koll på handelspolitiken runt omkring dig. Oavsett vilken handel det gäller är det de politiska avtalen och verktygen som reglerar samt bestämmer hur “fritt” du kan röra dig rent affärsmässigt.

Pågående handelskrig

Den senaste tiden har präglats av en hel del oroligheter inom den internationella handelspolitiken där inte minst USAs president Donald Trump stått i centrum. Ett infekterad handelsrelation med Kina har minst sagt eskalerat och bidragit till nya tullsystem mellan de stora världsmakterna. Trump har även blossat igång en het debatt inom EU där [presidenten utlovat 25 % i biltull:https://www.expressen.se/nyheter/malmstroms-hot-mot-trump-sla-tillbaka/på fordon] på varor som importerats till USA från den europeiska kontinenten. Å andra sidan finns information som säger att Trump inte kommer att införa någon tullförändring så länge inte någon förhandling med EU-kommissionen ägt rum. Mycket tyder dock på att EU kommer att sätta hårt mot hårt om nu USA törs sig på att införa de nya tullarna utan förhandling. Flera varor skulle kunna vara tänkbara som amerikanska sanktioner från EU.

Ett annat exempel på Trumps hårda tongång mot EU är hans angrepp mot Frankrike gällande landets vinimport/export där han anser franska tullar vara allt för dyra, medan USA gör det enkelt för franska vinproducenter att sälja sina varor på andra sidan Atlanten .

leto