Nationalekonomi – grunden för ekonomisk politik

För att kunna fatta beslut gällande ett lands ekonomi är det viktigt att man förstår sambanden mellan olika delar av denna ekonomi, och hur de påverkar varandra. Det är detta man studerar inom nationalekonomi – hur produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster hänger ihop, och vilka effekter det får för samhället om man ändrar på något av förhållandena.

Nationalekonomin delas vanligtvis in i tre olika områden, som studerar olika faktorer som påverkar ett lands ekonomi. Ett av dessa områden är mikroekonomi, som fokuserar på de enskilda aktörerna i ett lands ekonomi, till exempel beslutsfattare, företag (producenter) och konsumenter. Frågor som diskuteras inom denna inriktning är till exempel efterfrågan och utbud, nytta och pris. Makroekonomi studerar istället de mer övergripande aspekterna av ekonomi och de faktorer som påverkar ett samhälles ekonomi i stort, till exempel arbetslöshet, inflation och konjunkturer.

Slutligen talar man ibland om det tredje området, internationell ekonomi, som onekligen är en viktig del av de flesta samhällens ekonomier idag. Detta område studerar frågor som handel mellan länder och hur kapital flyttar sig mellan länder.

Allt detta kan kanske tyckas främmande och långsökt när man som privatperson har fullt upp med att försöka hålla koll på sin egen ekonomi. Något som kan hjälpa är sajter som Kampanjjakt.se, där man kan hitta rabattkoder till mängder av olika nätbutiker. När man har ordnat med sin privatekonomi kanske man också får energin att sätta sig in i nationalekonomi.

leto