Politiken kring snabblån

Snabblån, eller sms-lån som de också kallas, är en låneform som blivit allt vanligare bland svenska hushåll. Det är en form av lån utan säkerhet, där lånebeloppet ofta är relativt litet (vanligtvis bara några tusen kronor), och där låntagaren kan få pengarna mycket snabbt efter ansökan – därav namnet. Ansökan för dessa lån sker ofta via en app eller via sms.

Många har säkerligen hört talas om låneformen via program som Lyxfällan, där man får se baksidan av snabblån, nämligen den höga räntan. Många som medverkar i programmet har tagit dessa lån för att köpa saker de egentligen inte behöver, som en ny tv, eller för att åka på en resa. När man på detta sätt använder snabblån för att konsumera utöver sina tillgångar, kan det snabbt leda till en nedåtgående spiral för ens ekonomi.

Därmed inte sagt att snabblån alltid är av ondo. De kan vara ett sätt att täcka en akut kostnad om pengarna tryter i slutet av månaden, så att man klarar sig till nästa lön, eller om man i andra situationer behöver en mindre summa pengar snabbt, och man vet med sig att pengar kommer att komma in snart som man kan betala tillbaka lånet med. Oavsett av vilken anledning man tar ett snabblån, ska man dock alltid tänka på att göra det på rätt sätt, för att det ska bli så ekonomiskt som möjligt. Det är till exempel viktigt att använda sig av sidor som Sverigekredit.se, där man kan jämföra olika långivare och deras villkor, så att man vet att man tar ett snabblån med de bästa möjliga förutsättningarna. Läs mer här om hur det fungerar.

Situationen med snabblån och sms-lån förbättrades också för konsumenter i och med en skärpning av reglerna som infördes den 1 juli 2016. Innan dess hade marknaden för sms-lån varit mer eller mindre oreglerad, men regelförändringen innebar att alla företag som erbjuder sms-lån eller snabblån måste ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för att få göra det. För flera av lånebolagen innebar det att de var tvungna att ändra på sina upplägg för att bli godkända, till exempel gällande hur de hanterade kreditprövning och klagomål. Bolagens marknadsföring granskas också mer noggrant, och även här innebär förändringarna bättre säkerhet för konsumenterna. Tidigare när bolagen överklagade ett beslut från Konsumentverket kunde de fortsätta låna ut pengar under den tid det tog att behandla överklagandet, vilket ofta handlade om upp till ett år. Numera måste de upphöra med verksamheten i väntan på att överklagandet behandlas. På det sättet bidrog dessa politiska beslut till att göra lånemarknaden säkrare för låntagare, vilket självklart ligger i politikernas intresse – ju bättre ekonomi svenska hushåll har, desto bättre ekonomiska förutsättningar har landet som helhet.

leto