Sveriges ekonomi under finanskrisen

 

Under 2000-talets stora finanskris gick hela världsekonomin omkull – i alla fall nästan hela världsekonomin. Att Sverige och den svenska ekonomin klarade sig genom krisen i stort sett helt och fullständigt intakt brukar ofta krediteras den dåvarande regeringen, regeringen Reinfeldt, ledd av Fredrik Reinfeldt. Vidare brukar man tillskriva den dåvarande finansministern Anders Borg en stor del av det framgångsrika beslutsfattande och arbete som ledde Sverige genom krisen utan några bestående skador.

I efterhand har regeringen Reinfeldt kritiserats för att arbeta och tänka kortsiktigt, och finansministern i den sittande regeringen – socialdemokraten Magdalena Andersson – hävdade vid sitt tillträdande i ett klassiskt anförande att “ladorna” var “tomma” efter att alliansen styrt landet. Huruvida hon hade rätt eller inte är svårt att uttala sig om, men faktum är att Sverige är ett av få länder i världen som tog sig igenom finanskrisen utan att ekonomin havererade. Bostadsmarknaden, som var en hårt åtgången marknad i många andra länder, förblev välmående i Sverige under de då rådande svåra ekonomiska förhållandena, även om många anser att vi nu har en bostadsbubbla som kommer att spricka när som helst. Om det stämmer, om det har att göra med den föregående regeringens förfaranden, är dock omöjligt att svara på.

leto