Valet år 2018

Den absolut viktigaste valfrågan historiskt sett har varit den ekonomiska. I den frågan innefattas förstås många andra frågor, men i stort sett allt som brukar komma att ha avgörande betydelse i riksdagsvalet går att härleda till ekonomi. Det kan handla om ren skattepolitik – ska vi höja eller sänka skatten? – eller så kan det ha att göra med åtgärder för att sänka arbetslösheten eller få fler lärare i skolan och sjuksköterskor till vården.

I valet 2018 ser det i de flesta opinionsundersökningar ut som att för första gången bli migrations- och integrationsfrågan som kommer att uppfattas som den viktigaste av de flesta väljarna. I och med detta räknar man också med att Sverigedemokraterna – som för den hårdaste och tydligaste politiken i just den här frågan – kommer att växa och skörda stora framgångar än en gång. I vissa opinionsundersökningar har det spåtts få hela 20 procent av rösterna – en siffra som mycket väl skulle kunna bli ännu högre, eftersom det historiskt sett har visat sig att många som röstar på SD inte är villiga att medge det när de tillfrågas i undersökningar.

Andra viktiga valfrågor kommer sannolikt att vara skatter och arbetslöshet även denna gång.

leto