Okategoriserade

Modern bemanning här för att stanna

Allt fler arbetsgivare väljer att anlita bemanningsföretag i samband med resursbehov på arbetsplatsen. Inte minst inom vården där i stort sett alla svenska kommuner nyttjar bemanning som anställningsalternativ vid personalbrist.

Det talas ofta om olika risker med att vara anställd på ett bemanningsföretag och jobba för olika uppdragsgivare under perioder. Faktum är dock att all personal har rätt till samma goda arbetsmiljö – oavsett arbetsavtal.

Modern bemanning

Bemanningsföretagen blir allt fler trots att det talades om en kris för branschen under starten av 2020. Visst har flera yrkessektorer påverkats av covid-situationen, men samtidigt har behovet ökat inom andra områden. I storstäderna finns ett stort resursbehov inom många yrkesfält, vilket bidragit till ett ökat intresse för anpassade bemanningsföretag. Sett till huvudstaden väljer allt fler arbetsgivare att anlita företag för bemanning i Stockholm. Moderna bemanningsföretag tenderar dessutom att erbjuda digitala tjänster som gör det än smidigare att bemanna arbetsplatser vid temporära arbetstoppar.

Mycket tyder på att bemanning är här för att stanna på allvar och inte minst då det gör det möjligt för företag att snabbt anpassa arbetsplatsen efter situationen. Självklart är det främst vården som ropat högst under det gångna året, men pandemin har förändrat behov och utgångsläge inom många områden. Korttidsbemanning öppnar upp för att på kort tid lösa plötsliga behov utan att det för den delen kostar skjortan. Den rådande pandemin har även skapat en allmän acceptans för distansarbete, vilket också har lett till nya behov och möjligheter till smarta anställningsvillkor.

Trygg arbetsplats

Det finns knappast något som säger att en anställning via ett bemanningsföretag skulle vara mindre tryggt än att vara direkt anställd av arbetsgivaren. Måhända var det skillnad förr då det inte fanns några konkreta ramar och politiska bestämmelser gällande bemanningsarbete. Idag är dock läget annorlunda och på Arbetsmiljöverkets hemsida går det att läsa mer i detalj om de faktorer som innebär att all personal har samma rätt till god arbetsmiljö.

När det gäller villkor i samband med korttidsarbete fanns det tidigare en viss problematik för bemanningsanställda. Tack vare ett tämligen nytt avtal mellan LO-förbunden och kompetensföretagen har dock detta jämnats ut och den som blir av med uppdrag vid korttidsarbete har idag en stabilare ekonomisk grund att stå på.

leto