Okategoriserade

Skillnaden på president och statsminister

Många gånger får regeringschefen i ett land skulden för allt som går fel. Men vad har en president och en statsminister för befogenheter egentligen?

Finns betydande skillnader

Att skrika att en regeringschef – till exempel en statsminister eller president – gör allt fel är enkelt. Det är ett vanligt påhopp, men finns det någon sanning i det? Var Donald Trump enbart dålig, och var det hans beslut? Och vad gäller för Stefan Löfven i Sverige?

Till att börja med är det symboliska en viktig aspekt. Det vill säga: när en regeringschef gör vissa uttalanden kan det få direkta eller indirekta påföljder. Inte minst om man är USA:s president. Oavsett vem presidenten i det landet är kommer hens uttalandet att skapa reaktioner. Både i landet och runt om i hela världen. Därför är det viktigt att veta vilken makt ord har. Samma sak gäller inte till 100% för en svensk statsminister. Inte alla gånger åtminstone, och framför allt inte när det gäller internationella reaktioner. Men att skapa debatt med ord i Sverige är naturligt när en statsminister gör ett uttalande.

Samtidigt finns det reella skillnader mellan att vara president och statsminister. En av de största differenserna är rätten att rösta och rätten gällande lagförslag. I Sverige kan en statsminister inte bestämma något själv. Det går till exempel inte för att Löfven driva igenom ett förslag själv. Men han kan däremot rösta i Riksdagen. I USA finns det två kammare och där kan presidenten inte rösta i något av dem. Däremot kan hen, om missnöje finns, lägga sitt veto. Bland annat Trump lade veto som president, vilket alla presidenter har gjort. Det går ut på att de stoppar lagförslaget trots att både senaten och kongressen har röstat ja. Det finns det ingen motsvarighet när det kommer till svensk politik.

leto