Okategoriserade

Skattesmitningen

Politik och ekonomi handlar till stor del om skatter och avgifter. Vilka medel kommer stat, landsting och kommun ha till sitt förfogande för att betala för välfärd och investeringar? Räcker skatteintäkterna eller måste staten låna pengar? Funderar du på lån kan du kolla på privatlån för jämförelser mellan olika långivare.

Skatteverket anger det så kallade skattefelet till 130 miljarder kronor om året i en tio år gammal rapport. Skattefelet är skillnaden mellan vad som borde betalas in i skatt om alla gjorde rätt och vad som faktiskt betalas in. Samtidigt angav EU att skattebortfallet inom unionen ligger på 450-650 miljarder kronor om året. EU-kommissionen har dock angett en siffra på 1000 miljarder euro om året i utebliven skatt. Experter, analytiker och ekonomer enas dock om att den totala skatteflykten är mycket högre än man hittills har trott.

I skattefelet ingår misstag, felkalkyleringar och andra oavsiktliga fel. Där ingår även alla som på ett eller annat sätt gör avdrag i deklarationen som de inte har rätt till, alltså skattefuskare. Att undanhålla miljarder i skatt genom skatteplanering är dock inte olagligt. Däremot är det synnerligen omoraliskt och snedvrider konkurrensen. De företag som undviker att betala skatt har påsar med hemliga medel som de kan använda för att knäcka konkurrenter i budgivningar eller för att betala mutor för kontrakt med.

Det finns politiska partier till höger på skalan i Sverige som brukar klaga på hur dåligt den offentliga sektorn och välfärden i landet fungerar. Bakgrunden till deras argument brukar vara att man skulle kunna sänka skatten och lägga ned mycket av den verksamhet som inte fungerar. Skulle de undanhållna skattemiljarderna komma in skulle istället välfärden kunna byggas ut och det offentliga fungera bättre. Alternativt kunde skatten sänkas för alla och inte bara för de superrika som kan skatteplanera. Dessa partier arbetar inte för att försvåra för skattesmitare, utan de har tvärtom motarbetat sådana förslag i EU.

Det finns ett politiskt parti på den yttersta högerkanten som skyller alla kostnader i samhället på den stora flyktingmottagningen eller på andra kostnader som de sätter i relation till invandring. Skulle alla de miljarder som EU förlorar varje år till skatteparadis komma unionen till del skulle det motsvara minst 100 gånger så mycket som flyktingvågen sedan 2015 hittills har kostat. Detta parti står inte på barrikaderna och klagar på skatteplaneringen utan de hävdar att problemen i välfärden beror på invandrarna, inte på bristen på skatteintäkter.

Det riktigt allvarliga med skatteflykt och skatteplanering är att den vanlige medborgaren och det lilla skötsamma företaget kan frestas att tumma på skattereglerna de också. Skattemoralen sjunker i landet när de som inte har möjligheter att skatteplanera ser hur några superrika slipper betala sina skatter. Samtidigt ser dessa medborgare att deras välfärd och service från stat och kommun blir sämre eftersom det saknas medel. Insikten om att alla kunde få betala en lägre skatt om bara dessa undanhållna miljarder kom in till staten svider också.

Finansministern utlovar krafttag mot skatteplanerarna men hittills har inte mycket hänt. Däremot agerade hon snabbt mot några pensionärer som har råkat slippa betala skatt sedan de flyttade till Portugal. Skatteflykten hotar vår gemensamma välfärd.

leto