Okategoriserade

Snabb experthjälp från interimschefer och konsulter

De flesta väl fungerande företag kan sköta dagliga rutiner och arbetssysslor utan större problem. Men ibland kan något inträffa, förutsägbart eller oförutsägbart, som kräver snabb experthjälp utifrån. Då kan det vara läge att se över möjligheterna för konsulter och interimschefer. Interimschefer och konsulter hyrs normalt in under kortare perioder för att dela med sig av sin expertis inom specifika områden. En del företag använder sig uteslutande av interimschefer.

Interim kvalitetschef för förändringsarbeten

Det vanligaste är att ett företag använder sig av interimschefer under perioder då det är något särskilt som inträffat eller ska inträffa. Kanske har arbetsbördan plötsligt blivit större på grund av en ny stor kund eller så är företaget mitt i en stor förändringsprocess. Oavsett anledning, kan kunskapen och erfarenheten från en kvalitetschef skapa både motivation och inspiration inom arbetsgruppen.

Statistik och inforgrafik för interim kvalitetschef visar att efterfrågan ökar, inte minst inom IT-branschen. Att få en chef som är specialiserad på det område företaget försöker förbättra eller utveckla, kan ha stora effekter på verksamheten och slutresultatet. Företaget får dessutom en ny person som kan se och tolka det eventuella problemet eller utmaningen från ett helt nytt perspektiv.

Företaget som hyr in interimschefen behöver inte lägga ned i närheten lika mycket tid på rekryteringen i jämförelse med en vanlig heltidsanställning. Man bör helt enkelt se det som en snabb och effektiv injektion av kunskap och nytänkande inom företaget eller teamet.

Varför konsult eller interimschef?

Efterfrågan på alla typer av snabba bemanningstjänster ökar. Företag vill hitta den perfekta kandidaten för jobbet, vilket kan dra ut på rekryteringsprocessen. Att då kunna ta in en konsult som tillfällig ersättare kan vara guld värt.

Konsulter och interimschefer gillar också nya utmaningar och att interagera med nya människor – annars hade de stannat kvar på en och samma arbetsplats. Det betyder att även överkvalificerade chefer och konsulter kan nyttjas. Utmaningen för den inhyrde ligger alltså inte till hundra procent på arbetsuppgifterna, utan på att observera och ta sig an problemformuleringar och frågeställningar på en helt ny plats. En roll som konsulten kanske normalt känner sig överkvalificerad för, blir plötsligt perfekt med hänsyn till uppgiften som ska lösas och tiden det ska ta.

leto