Okategoriserade

Sverige, ett jämlikt land inom ekonomi

Ekonomi är något som de flesta tänker på mer eller mindre varje dag. Detta eftersom allt kretsar kring just ekonomi, alltifrån att handla till att betala räkningar. Alla är beroende av sin ekonomi för att få livet att gå ihop. Det finns de som har bättre ekonomi medan andra har mindre bra ekonomi. Dock behöver detta inte betyda att de som har en mindre bra ekonomi har ett sämre arbete än vad de med bra ekonomi har. Det kan bero på flera olika anledningar, exempelvis att de inte är lika bra på att spara och att de spenderar mer pengar.

När det kommer till politik är ekonomi något som oftast diskuteras och som alltid är relevant. Inför varje val dyker debatten kring ekonomi upp. Man diskuterar hur Sverige ska få bäst ekonomi och hur mycket vardera person ska betala i skatt.

Ekonomin är något som påverkas lätt

Dock är det inte lika många som tänker på hur deras ekonomi exempelvis skulle påverkas av en händelse som påverkar deras livsstil. Detta kan vara många olika saker men exempelvis måste varje hushåll reflektera och tänka över hur deras ekonomi skulle påverkas om en av familjemedlemmarna skulle gå bort eller bli allvarligt skadad. Vad skulle exempelvis hända om ens barn blir allvarligt skadat och behöver läkarvård? Kan hushållets ekonomi täcka detta?

De företag som säljer försäkringar kan hjälpa en med reflektioner och diskussioner kring det här ämnet och de kan även presentera olika lösningar. En försäkring skyddar hushållets ekonomi vid oförutsägbara händelser och exempelvis kan en barnförsäkring hjälpa till vid olycksfall som berör ens barn. Denna kan hjälpa till att täcka sjukhuskostnader och framtida komplikationer om sådana skulle förekomma.

Ekonomi i politiken

Förutom när det kommer till ekonomi i de enskilda hushållen så finns det ekonomi som berör hela Sveriges befolkning. Denna ekonomi påverkas av politiken och brukar därför benämnas ekonomisk politik. Denna politik syftar således till att få den svenska ekonomin att fungera effektivt. Den syftar även till att fördela olika ekonomiska resurser mellan de individer som är i behov av dem. Detta kan exempelvis vara bidrag i olika former. Den ekonomiska politiken syftar även till att skapa ett mer jämställt samhälle när det kommer till hur mycket en man respektive en kvinna tjänar.

Sverige ett av sex jämställda länder

När man ser till jämlikhet när det kommer till ekonomi i världen är den väldigt kritisk och inte alls bra. Dock är den på bättringsvägen och på tio år har det gått från att finnas noll jämlika länder i världen till sex stycken. Det är viktigt att komma ihåg att detta endast rör den ekonomiska jämlikheten och inte andra frågor. Sverige är ett av länderna som anses vara jämlika när det exempelvis kommit till löneskillnader mellan de olika könen.

Världsbanken mäter jämlikheten kring ekonomi ute i världen och Sverige fick full pott av dem tillsammans med Belgien, Lettland, Danmark, Frankrike och Luxemburg. När de bedömer om landet är jämlikt eller inte tittar de inte endast på löneskillnader, utan de tittar exempelvis även på hur respektive individ kan styra över sina egna ekonomiska tillgångar.

leto